Trygve Hegnar

Trygve HegnarTrygve Hegnar (født 6. oktober 1943) er økonom og grunnlegger, redaktør og eier av tidsskriftene Kapital (grunnlagt 1971) og Finansavisen (grunnlagt 1992). Han er en aktiv debattant i media om økonomiske spørsmål, og en investor. Han har også skrevet biografi om gründeren Vebjørn Tandberg. Hegnar har også spilt landskamper for Norge i håndball.

Hegnar er utdannet siviløkonom fra 1968 i Mannheim i Tyskland. Han var president i utenlandsstudentenes organisasjon ANSA 1968-69. Deretter var han forsker ved Transportøkonomisk institutt og videre økonomikonsulent i Oslo Sporveier 1970-72.
Hegnar er sønn av Per Hegnar, som i mange år var Fred. Olsens høyre hånd og nestkommanderende.

Redaktørkarriere
Hegnar var redaktør av fagbladet Samferdsel-Transport 1973-75. Under studietiden i Mannheim i Tyskland så Hegnar muligheten for å starte et eget finanstidsskrift i Norge inspirert av den tøffe og pågående stilen til bl.a. Stern og Der Spiegel i Tyskland. Dette i motsetning til den noe servile og snille stilen som bl.a. Farmand representerte hjemme i Norge.
Hegnar arbeidet som journalist i Farmand og skrev under pseudonymet periscopus som Trygve Hoff tilla han. Hegnar navnga senere sitt holdingselskap Periscopus AS.
Hegnars tidsskrift Kapital ble etterhvert en stor suksess økonomisk. Hegnar brukte mye av det oppsparte overskuddet til å grunnlegge avisen Blikk mot slutten av 1970-tallet. Denne ble imidlertid nedlagt kort tid senere, og Hegnar måtte fremdeles sette sin lit til Kapital, som nå var blitt en pengemaskin. Økonomihistorikeren Einar Lie har sagt om Kapitals betydning: «Hegnar slo med siviløkonomisk klarhet ned på alle former for ikke-økonomisk tenkning i samfunnet. Samtidig drev han en personfokusert kritisk journalistikk overfor næringslivet. Her var ingen spor av ærefull lojalitet. Direktørene ble tvert imot raljert med i det nye bladets spalter.»

Neste nyvinning var Finansavisen (lansert 1. oktober 1992), en dagsavis som særlig dekker nyheter fra norske børsnoterte selskaper. De første årene hadde avisen bare ukeutgivelser om sommeren, og utkom ikke mandager. Nå har avisen normal utgivelsesrytme. Også denne går hvert år med store overskudd. Hegnar skriver selv ledere hver dag i avisen.

Han fikk utmerkelsen Årets modigste redaktør av Oslo Redaktørforening 6. mars 2008.

Investor
Hegnar er også kjent som investor, og er blant Norges rikeste personer. I mange år eide han en større aksjepost i rederiet Norwegian Cruise Lines. Hegnar eier flere industribedrifter, blant annet båtprodusenten Windy. Han eier flere store båter for utleie, og Holmen Fjordhotell i Asker kommune, samt Vic Hotell i Porsgrunn. I april 2009 kjøpte han også opp kurs- og konferanseleverandøren Positiv Opplæring. I november 2009 kjøpte han 20 % av aksjene i Hurtigruten ASA og ble valg til ny styreformann av selskapets bedriftsforsamling. I mars 2010 kjøpte han ytterligere 6,35 % av aksjene i rederiet.
De fleste investeringene sine eier han gjennom investeringsselskapet Periscopus, som han eier sammen med sine barn. Også aksjene i Hegnar Media eies gjennom Periscopus.
Hegnar ble i 2007 rangert med en formue på 3,2 milliarder kr. av sitt eget tidsskrift Kapital.

Bibliografi


Kilde: Wikipedia – 2011